Huisartsenpraktijk Rozet

In februari 2009 is op De Rosmolen 15 de Huisartsenpraktijk Rozet gestart. Zes zelfstandig gevestigde huisartsen uit Westervoort zijn toen onder 1 dak gaan vestigen in Rozet. Dat waren de huisartsen Thuyns, Baggen, van Dijke, Klein Lankhorst, Jeukens en Tillemans.

Geschiedenis huisartsenpraktijk Rozet

In februari 2009 is op De Rosmolen 15 de Huisartsenpraktijk Rozet gestart. Zes zelfstandig gevestigde huisartsen uit Westervoort zijn toen onder 1 dak gaan vestigen in Rozet. Dat waren de huisartsen Thuyns, Baggen, van Dijke, Klein Lankhorst, Jeukens en Tillemans.

In 2014 heeft huisarts Pelser de praktijk van Tillemans overgenomen. In 2018 heeft huisarts Thalen van Jeukens overgenomen. Op 1 juli 2020 is de praktijk van Klein Lankhorst door Maatschap Pelser/Baggen overgenomen.

Vanaf 1 juli 2020 is de Huisartsenpraktijk Rozet gesplitst in 2 delen: Huisartsenpraktijk Rozet Rijn en Huisartsenpraktijk Rozet IJssel.

Huisartsenpraktijk Rozet blijft bestaan als ‘paraplu’ maar u als patient heeft te maken met of Rijn of IJssel. Ook het personeel is verdeeld in of Rijn of IJssel. Hiervan zijn de functies management/algemene ondersteuning uitgezonderd.

Het voorbereiden van het splitsen vraagt een bepaalde tijd. En toen kwam de Coronacrisis in maart 2020. We waren al zover dat we door moesten met de herindeling maar de corona en de zorg vroeg onze maximale aandacht. Vanaf juni 2021 zijn we de herindeling pas gaan uitleggen.

We zijn gaan splitsen omdat de Huisartsenpraktijk te groot geworden is. Hierdoor is het besturen vanuit zelfstandige praktijken moeilijker geworden. Een herindeling wordt noodzakelijk. Huisartsenpraktijk Rijn en Huisartsenpraktijk IJssel worden opgericht. Voor Huisartsenpraktijk IJssel een extra noodzaak vanwege het stoppen van praktijkhouder huisarts Klein Lankhorst. De maatschap Pelser/Baggen is opgericht die de patiënten vanaf 1 juli huisartsenzorg biedt. Twee zelfstandige huisartsen bieden deze dagelijkse zorg.

Voor patiënten zijn er veranderingen: als een patient belt, een E-consult stuurt of aan de balie komt, zijn er meerdere assistentes die met de artsen van Rijn of van IJssel werken, en de vraag kunnen gaan afhandelen. Verder ziet de patient minder verschillende artsen: er zijn 2 artsen per praktijk en 6 artsen in Rijn en 6 in IJssel. Het streven blijft dat een patient 1 vaste huisarts heeft. De POH (praktijkondersteuner) is zoveel mogelijk dezelfde patiënten blijven voorzien van GGZ-, ouderen-, diabetes-, COPD/astma- en/of hart/vaatziekten-zorg. Bij enkelen is gewisseld vanwege de herindeling.

Op 1 juli 2021 werken in Huisartsenpraktijk Rijn de huisarts praktijkhouders Thuyns, Thalen en van Dijke. In Huisartsenpraktijk IJssel werken de huisarts praktijkhouders Pelser en Baggen en de praktijkorganisatie Maatschap Pelser/Baggen.

De huisartsen, de wachtkamer en de balie van Huisartsenpraktijk Rijn vindt u in het gebouw aan de linkerzijde en Huisartsenpraktijk IJssel aan de rechterzijde.

De herindeling moet leiden naar efficiënter en daadkrachtiger werken met mogelijkheden tot (digitale zorg-) vernieuwingen en (persoonlijke zorg-) verbeteringen. 

Daarnaast blijven de huisartsen van Rozet Rijn en IJssel veel dingen samendoen waar het beter is b.v. (griep/covid) vaccinaties, aanpak Coronacrisis, algemene digitalisering, het delen van het gebouw maar ook het Huisartsen Rozet Team Westervoort hardloopteam is een Rozet team.